Základní škola, Vodňany

nám. 5. května 104

Logo Jihočeského kraje

 

Školní vzdělávací program - základní škola praktická
(soubory ke stažení ve formátu Word DOC)

ŠVP úvod
Obsah
Průřezová témata
Vzdělávací program školní družiny
Hodnocení výsledku vzdělávání
Český jazyk Charakteristika
ČJ 1a ČJ 1b ČJ 2a ČJ 2b ČJ 2c ČJ 3a
ČJ 3b ČJ 3c ČJ 4 ČJ 4a ČJ 5 ČJ 5a
ČJ 6 ČJ 6a ČJ 7 ČJ 7a ČJ 8 ČJ 8a
ČJ 8b ČJ 9 ČJ 9a      
Člověk a jeho svět Charakteristika
ČJS 1 ČJS 1a ČJS 2 ČJS 2a ČJS 3 ČJS 3a
ČJS 4 ČJS 4a ČJS 5 ČJS 5a    
Dějepis Charakteristika
D 6 D 7 D 8 D 9    
Fyzika Charakteristika
F 6 F 7 F 8 F 9    
Hudební výchova Charakteristika
HV 1 HV 2 HV 3 HV 4 HV 5 HV 6
HV 7 HV 8 HV 9      
Chemie Charakteristika
CH 9 CH 9a        
Informatika Charakteristika
I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9
Matematika Charakteristika
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 5a
M 6 M7 M 8 M 8a M 9  
Německý jazyk Charakteristika
NJ 8 NJ 8a NJ 9 NJ 9a    
Občanská výchova Charakteristika
OV 6 OV 7 OV 8 OV 9    
Pracovní činnosti Charakteristika
PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6
PC 6a PC 7 PC 7a PC 8 PC 8a PC 9
PC 9a PC 9b        
Přírodopis Charakteristika
P 6 P 7 P 8 P 8a P 9 P 9a
P 9b          
Tělesná výchova Charakteristika
TV 1a TV 1b TV 2a TV 2b TV 3a TV 3b
TV 3c TV 4 TV 4a TV 5 TV 5a TV 6
TV 6a TV 7 TV 7a TV SAZ 8 TV SAZ 8a TV SAZ 8b
TV SAZ 8c TV SAZ 9 TV SAZ 9a TV SAZ 9b    
Výtvarná výchova Charakteristiska
VV 1 VV 2 VV 3 VV 4 VV 5 VV 6
VV 7 VV 8 VV 9      
Zeměpis Charakteristika
Z 6 Z 7 Z 8 Z 9    

( Důležité informace ) ( Úřední deska ) ( Dokumenty ) ( Školská rada ) ( Odkazy ) ( Fotogalerie ) ( Kontakty )