Dokumenty ŠKOLY

OstatníŠkolní řádŠVPZřizovací listina

ZŠ praktickáZŠ speciálníDodatek 2010


ŠVP úvod
Člověk a jeho svět Charakteristika
ČJS 1a ČJS 1b ČJS 2a ČJS 2b ČJS 3a ČJS 3b
ČJS 4a ČJS 4b ČJS 5a ČJS 5b ČJS 6a ČJS 6b
Člověk a příroda Charakteristika
CP 7 CP 8 CP 9 CP 10    
Člověk a společnost Charakteristika
CSP 7 CSP 8 CSP 9 CSP 10    
Hudební výchova Charakteristika
HV 1 HV 2 HV 3 HV 4 HV 5 HV 6
HV 7 HV 8 HV 9 HV 10    
Informatika Charakteristika
I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9
I 10          
Jazyková komunikace Charakteristika
JK 1 JK 2 JK 3 JK 4 JK 5 JK 6
JK 7 JK 8 JK 9 JK 10    
Matematika Charakteristika
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
M 7 M 8 M 9 M 10    
Pracovní činnosti Charakteristika
PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6
PC 7 PC 8 PC 9 PC 10    
Průřezová témata Charakteristika
PT 1-6 PT 7-10        
Tělesná výchova Charakteristika
TV 1a TV 1b TV 2 TV 3 TV 4 TV 4a
TV 5a TV 5b TV 6a TV 6b TV 7a TV 7b
TV 8 TV 9 TV 9 VZ TV 10 TV 10 VZ  
Výtvarná výchova Charakteristiska
VV 1 VV 2 VV 3 VV 4 VV 5 VV 6
VV 7 VV 8 VV 9 VV 10    
Průvodkyně

Kontaktní INFORMACE